لب دوختگان

سایت رسمی لب دوختگان

در مورد ما

گروه لب دوختگان با موجودیت رژیم منفور جمهوری اسلامی مخالفت مینماید. در چهار چوب این هدف گروه ما فعالیتها، تواناییها، مقرها، پروژه ها و مزدورین رژیم جمهوری اسلامی را در کانال تلگرام و صفحه توییتر رسمیمان افشا نموده و تمامی سعی خود را در  راستای لطمه زدن هر چه بیشتر به رژیم، رسیدگی به مزدورین حکومتی و قرار دادن این افراد در لیست سیاه پلیس بین الملل قرار میدهیم. سایت لب دوختگان در چهار چوب این هدف عالی شما دوستان را به همکاری دعوت مینماید.

متقاضی

مترجم

خصوصیات داوطلب: آشنایی کامل با زبان فارسی (زبان مادری) و آشنایی با حداقل یکی از زبانهای آذری، بلوچی، عربی، انگلیسی، کردی (در حد زبان مادری)، مقید به زمانبندی

خصوصیات فعالیت: آکادمیک، ترجمه متنهای متنوع از زبان فارسی به یکی از زبانهای قید شده در بالا

فعالیت میدانی

خصوصیات داوطلب: جوان، ماجراجو، هوشیار، جسور و با شهامت

خصوصیات فعالیت: فعالیتهای هیجان انگیز و پر مخاطره

واجدین شرایط به کانال خط مقدم مراجعه نمایند. آدمین این کانال حسین فهمیده میباشد. کانالی امن برای کسب در آمد شایان و انتقام از جمهوری اسلامی.  

خرید و فروش اسناد محرمانه

جهت ارتقا و توسعه هر چه بیشتر فعالیتهایمان مایل به خرید و فروش اسناد و مدارک محرمانه میباشیم

دیفیس و دیداس

خصوصیات داوطلب: آشنایی با مفاهیم کامپیوتری، مقید به زمانبندی

خصوصیات فعالیت: آکادمیک

خبرنگاران و آژانسهای خبری

جهت انتشار اسناد محرمانه و منحصر به فرد با ما تماس بگیرید

کمک مالی

حمایت مالی شما آزادیخواهان مام میهن ما را در ریشه کن کردن این رژیم ضحاک صفت یاری میرساند

در مورد ما

گروه لب دوختگان با موجودیت رژیم منفور جمهوری اسلامی مخالفت مینماید. در چهار چوب این هدف گروه ما فعالیتها، تواناییها، مقرها، پروژه ها و مزدورین رژیم جمهوری اسلامی را در کانال تلگرام و صفحه توییتر رسمیمان افشا نموده و تمامی سعی خود را در  راستای لطمه زدن هر چه بیشتر به رژیم، رسیدگی به مزدورین حکومتی و قرار دادن این افراد در لیست سیاه پلیس بین الملل قرار میدهیم. سایت لب دوختگان در چهار چوب این هدف عالی شما دوستان را به همکاری دعوت مینماید.

جهت ارتباط متقاضیان، تنها آدرس صفحات اجتماعی موجود در این سایت موثق میباشد.