لب دوختگان

کاظمی این اولشه!

در گذشته وزارت امور دارایی آمریکا تحریمهایی را بر علیه تروریست کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه فعال کرد.
کاظمی فرمانده غفاری مسول معاونت 4000 سازمان اطلاعات سپاه میباشد که در گذشته وی را افشا کردیم.
بزودی افشاگریهای بیشتری در مورد معاونت 4000 بخصوص کاظمی و غفاری تروریست انجام خواهیم داد.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1444

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ