لب دوختگان

افشای قسمتی از مدارک واحد تروریستی ۳۰۰ نیروهای قدس

اگر به یاد داشته باشید اینها قسمتی از مدارک واحد 300 وابسته به نیروهای قدس و فعالیتهای اونها بود که در گذشته افشا کردیم.

به ارسال اسناد و مدارک ادامه بدید. در صورت صحیح بودن این اسناد حق الزحمه قابل توجهی میپردازیم.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ