لب دوختگان

کیانوش مروتی‌پور، مسوول مهندسی فنی شرکت تیک

به دنبال افشاگریهای قبل (اینجا و اینجا و اینجا) در مورد شرکت صوری تروریستی تیک اطلاعات مزدور کیانوش مروتی‌پور، مسوول مهندسی فنی شرکت تیک به دست ما رسیده که برای شما افشا میکنیم:
فرزند یار علی و گلپری
متولد 1357
تلفن: 09125203607
آدرس مسکونی: قصر شیرین خ فرمانداری کوچه بلوکی ها پلاک 19
پلاک ماشین: ۵۵ د ۸۲۹ ایران ۲۹ و – ۵۶د ۸۹۴ ایران ۷۸

شما تمامی اطلاعات این بی همه چیز را برای فعالیت میدانی در اختیار دارید. سالروز مهسا امینی روز خوبی برای رسیدگی به این حرام لقمه ها میباشد.
به ارسال اطلاعات در مورد این تروریستهای مزدور ادامه دهید. در صورت موثق بودن مبالغ شایانی از طریق بیت کوین پرداخت مینماییم. تمامی مکاتبات ما با شما به صورت محرمانه خواهد بود.

عکسهای مزدور کیانوش مروتی پور:

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ