لب دوختگان

گروه ByteSec1401_1 و افشاگریهای آن بر علیه شهید کاوه

سلام به دشمنان جمهوری اسلامی
شما را دعوت میکنیم گروه t.me/ByteSec1401_1 را دنبال کنید. این گروه افشاگریهای جالبی بر علیه گروه شهید کاوه وابسته به سپاه سایبری جمهوری اسلامی انجام میده. قسمتی از اونها را مورد صحت سنجی قرار دادیم و این اطلاعات صحیح هستند. البته خوشحال میشدیم نام ما را قید میکردند چون قسمتی از این اطلاعات از افشا گریهای قبلی ما برداشت شده.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ