لب دوختگان

گروه تروریستی سایبری ایلیانت گستر و عملیات” احمقانه!

طبق اطلاعات به دست آمده حمله سایبری انجام شده بر علیه اسراییل که در تاریخ 12/10/2023 انجام شد توسط گروه تروریستی سایبری ایلیانت گستر تحت سپاه سایبری انجام شد. در ورای اینکه این حمله سایبری باعث تباه شدن بیت المال میشود تنها موفقیتش هک تنها دو تابلو و قرار دادن عکس فلسطین بود. این یکی از هنرهای شیرینکار کص کش میباشد که قطعا با جزییات کامل به دست کشورهای هدف خواهیم رساند.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ