لب دوختگان

محمد ترشیزی و داود آقایی

به دنبال افشاگریهای قبلی در مورد محمد ترشیزی و داود آقایی (که در معاونت 4000 عملیات ویژه سازمان تروریستی اطلاعات سپاه پاسداران) فعالیت میکنند. امروز اطلاعات بیشتری از این دو تروریست را در همینجا افشا میکینم: این دو تروریست به دستور مستقیم غفاری و به صورت مستقل زیربناهای ترور در سوریه و لبنان را برای سپاه پاسداران پایه گذاری میکنند.
اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتها – مقرها – پروژه های تروریستی معاونت 4000 را به صورت بیت کوین خریداریم.
همسر آقایی – اقدس فردی شیویاری فرزندان آقایی: سید محمد حسین آقایی و سید محسن آقایی میباشند
همسر ترشیزی: طیبه حسنی سعدی و والدین وی مجید و عذری ملایی باغینی هستند

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ