لب دوختگان

شرکت های صوری سپاه را یشناسید!

https://t.me/LabDookhtegan_Channel/51

بدنبال پست قبل دوستان قسمتی از فعالیتهای این شرکتهای صوری را برای ما ارسال کردند که در اینجا به اشتراک دوستان و فالورها میگذاریم:

  1. موسسه تیک مسول ساخت قطعات موشک و پهباد برای نیروی هوایی سپاه پاسداران
    مکان: شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس
  2. شرکت پیشرو مبتکر پیوند مسول تولید مواد اولیه برای کامپوزیتهای صنایع نیروی هوایی سپاه پاسداران
    مکان: تهران- شهرک غرب
  3. سدید سازه پرواز شریف و شرکت چکاد مسول تولید قطعات پهباد برای نیروی هوایی سپاه

مکان سدید سازه: تهران- اتوبان تهران کرج- بلوار چوگان

مکان شرکت چکاد: تهران- فداییان اسلام

اینطور که مشاهده میشه این شرکتهای صوری با سپاه پاسداران تروریست و بچه کش فعالیت میکنند. افرادی که اطلاعات بیشتری در مورد این شرکتها دارند با ما تماس بگیرند. در صورت صحت داشتن اطلاعات حاضر به پرداخت مبالغ قابل توجهی میباشیم.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ