لب دوختگان

تروریستهای نیروی هوایی سپاه و رده 8000 را بشناسید!

به دنبال چالشهای اخیر خاورمیانه رژیم منحوس جمهوری اسلامی ارسال تسلیحات به سوریه و حزب الله را تقویت داده. در ورای اینکه رژیم بیت المال ملت را به هدر میدهد، این رژیم بد نام کشورمان را به سوی جنگی تمام عیار سوق میدهد جنگی که برای ملت ایران هیچ گونه سودی ندارد.

طبق اطلاعات به دست آمده تروریستهای نیروی هوایی سپاه و رده 8000 (مسول ارسال تسلیحات در نیروهای قدس) چندین مرتبه به سوریه رفته اند.

این تروریستها مسول آمادگی مزدورین رژیم و تروریستهای حزب الله میباشند. در این ارسال تسلیحات از هواپیماهای مسافربری و فرودگاه های بین المللی دمشق – حمیمیم – النیرب تحت سلطه روسیه نیز سو استفاده میشود.
حسین موحد مسول دفتر 2000 و 18000 هست این تروریست مسول ارسال تسلیحات به سوریه و لبنان هست که همراه با تروریستهای نیروی هوایی سپاه در فرودگاه حمیمیم فرود آمدند.
هدف از این تحرکات کمک به حزب الله و گروهکهای رژیم جمهوری اسلامی در سوریه و ارسال تسلیحات است. در روزهای اخیر و با ارسال اطلاعات موثق توسط گروه لب دوختگان به کشور اسراییل دو فرودگاه النیرب و فرودگاه بین المللی دمشق در سوریه در روز 5 شنبه (12/10) و روز شنبه (14/10) مورد حمله قرار گرفت. هدف از این حمله خنثی سازی ارسال تسلیحات بود. ما گروه لب دوختگان تحرکات رژیم جاعشی را تحت نظر داریم. هر گونه اطلاعات مفید را به آمریکا اسراییل و متحدان منطقه اش ارسال میکنیم و تمام سعی خود را برای تضعیف فعالیتهای این رژیم قرا میدهیم. همانطوریکه در ابتدا گفتیم با هدر دادن بیت المال هموطنان و ورود کشورمان به چنین جنگ بیفایده ای به شدت مخالف هستیم.
به ارسال اطلاعات ادامه دهید در صورت موثق بودن اطلاعات ما گروه لب دوختگان از طریق بیت کوین مبالغ شایانی را به شما پرداخت مینماییم.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ