لب دوختگان

امید پالوایه

در گذشته شخصی به نام امید پالوایه را افشا کردیم و متعهد شدیم که فراموشش نخواهیم کرد، با خبر شدیم که این تروریست سایبری هنوز فعاله و از طرق مختلف به وزارت اطلاعات در فعالیت های تروریستی سایبری کمک میکنه.
ما گروه لب دوختگان در برابر هر اطلاعاتی در مورد این مزدور مبالغ قابل توجهی را به عنوان پاداش پیشنهاد میکنیم تا به تعهد خود در این مورد که این مادر جنده ها را تا نابودی دنبال خواهیم کرد عمل کنیم!

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ