لب دوختگان

افشای فریدون سقایی توسط لب دوختگان در Cyber Shafarat:

فریدون سقایی معاون هماهنگ کننده هوا فضای سپاه پاسداران، قاتل اصلی انهدام عمدی هواپیمای اوکراینی توسط لب دوختگان

https://cybershafarat.com/category/lab-dookhtegan/

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ