لب دوختگان

افشای درخت سازمانی سپاه سایبری!

به دنبال افشای اخیر PWC در مورد گروه سایبری تروریستی Yellow Liderc که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکند ما در اینجا برای اولین بار درخت سازمانی سپاه سایبری را افشا مینماییم. کدام یک از این گروه ها که در دخت سازمانی مشاهده میکنید مربوط به گزارش PWC میشوند؟

https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity/cyber-threat-intelligence/yellow-liderc-ships-its-scripts-delivers-imaploader-malware.html

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ