لب دوختگان

افشایکیف های دیجیتالی گروه سایبری تروریستی Yellow Liderc

در گذشته مشخصات کیفهای دیجیتالی crypto وابسته به سپاه سایبری را در کانال تلگرام رسمیمان افشا کردیم. امروز ما کیفهای دیجیتالی شهید همت را افشا میکنیم. شهید همت به عبارتی همان گروه سایبری تروریستی Yellow Liderc میباشد که در گذشته افشا کردیم. در آینده افشاگریهای بیشتری در این مورد خواهید شنید.

https://t.me/LabDookhtegan_Channel/130

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ