لب دوختگان

افشاگری خبرنامه امیر کبیر !

با افشاگری خبرنامه امیر کبیر آشنا بشید. مزدوران و جیره خواران دانشگاه را افشا میکنه.

انتشار شماره تلفن مزدورین پلی‌تکنیک

 در پاسخ به مهندسی انتخابات شورای صنفی برای اولین بار، لیست شماره تلفن مزدورین پلی‌تکنیک منتشر می شود؛ همچون روح ناظر بر اعمال و رفتار شما هستیم. به افشاگری ادامه خواهیم داد.
____
۱. منصور کبگانیان (رئیس در سایه امیرکبیر و عضو شورای انقلاب فرهنگی)
09121114164
____
۲. سیدحسن قدسی پور (رئیس دانشگاه امیرکبیر)
09126756680
____
۳. محمدجواد عامری شهرابی (باجناق حسین طائب و معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر)
09123364055
____
۴. مهدی محمدحسینی طاهری (دبیر کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر)
09128440830
____
۵. حافظ شهبازی (مدیرکل حراست دانشگاه امیرکبیر)
09127112103
____
۶. دانش پاسبان ذوقی (رئیس انتظامات دانشگاه امیرکبیر)
09354068420
____
۷. بهتاج آزاده (حراست چشم رنگی بانوان دانشگاه امیرکبیر)
09385608686
____
۸. محمدرضا ارجمندی (کارشناس کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر)
09127954132
____
۹. مصطفی کشاورز مروجی (مسئول دفتر رئیس دانشگاه امیرکبیر)
09126494274
____
۱۰. محمد مسیبی چناربن (کارشناس حراست دانشگاه امیرکبیر)
09122109718
____
۱۱. امیر مجیدی گرکانی (کارشناس حراست دانشگاه امیرکبیر)
09123432195
____
۱۲. محمد نوروزی (داماد خواهر حسن قدسی پور، مدیرکل اداری و پشتیبانی دانشگاه امیرکبیر)
09125145132
____
۱۳. مهدی رفیع زاده (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر)
09128063641
____

 @EEAUT

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ