لب دوختگان

اطلاعات در مورد فعالیت های تروریستی سایبری را خریداریم!

بدنبال وضعیت منطقه هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت تروریستی سایبری بر علیه آمریکا – انگلیس – اسراییل را میخریم.

هر گونه فعالیت تروریستی سایبری سپاه سایبری، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، فعالین پشت پرده، مقرهای آنها، تواناییهای آنها را خریداریم. همانطوریکه به خاطر دارید در ورای ارسال این اطلاعات به کشورهای هدف ما این اطلاعات را به صورت جامع به شرکتهای تکنولوژی برجسته و مطرح جهانی به هدف تحقیقات حرفه ای بیشتر ارسال میکنیم. خرید اطلاعات به صورت بسیار محرمانه و از طریق بیت کوین انجام میشود. هر تروریست سایبری باید بداند در این روزها هر جا که باشد تحت تهدید و تعرض لب دوختگان و کشورهای تحت ترور رژیم قرار دارد

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ