لب دوختگان

آدرس از شما عملیات از ما!

طبق محاسبات ما و افشاگری سال پیش ما به احتمال زیاد این روزها سالگرد جنده خانم مادر امیر لشگریان رییس سپاه سایبری و واحد 300 نیروهای قدسه. وقت را غنیمت میشماریم هر کس میدونه این مرده سگ کجا خاک شده، قبرش کجاست ما را مطلع کنه، هر کس میدونه کجا قراره سالگرد باشه و یا کجا بوده مشخصات مکان را برای ما ارسال کنه. در قبال این اطلاعات مبلغ خوبی پرداخت خواهیم کرد.

به اشتراک بگذارید

فیس بوک
توییتر
تلگرام
واتس آپ