لب دوختگان

سایت رسمی

لب دوختگان

محمد رسول الله:
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» 
«حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم دوامی نخواهد داشت»

حسین رفیعی

پس از افشای این مزدور چارپا چند بار رفتیم زیارت ولی فعلا مفتخر شدیم فقط اعضای خونواده را ملاقات کنیم.

بیشتر بخوانید

رده 8000

بدنبال درخواست اطلاعات از واحد 8060 مطلع شدیم این واحد تحقیقاتی و صنعتی رده 8000 است و فرمانده این یگان

بیشتر بخوانید